Guru Rattana Astro leden 2019

 

Vstup do zóny zázraků

Požehnání každému z vás, mějte šťastný, zdravý, a zázračná Nový rok! Vlastně věřím, že toto je rok, kdy můžeme vstoupit do zóny zázraků a udělat tvoření zázraků naším způsobem života.
Všimli jste si, jak se věci v našich životech jen zázračně dějí? Během několika posledních měsíců jsem si všímala zázraků neustále. A hodně lidí mluví o zázracích jako o běžné situaci.
Astrologicky jsme vstoupili do zóny zázraků 12. prosince 2018, kdy Jupiter (planeta štěstí) vstoupila do Střelce, což je znamení, kterému Jupiter vládne. Společně jsou povzbuzující a pozitivní tým. Jupiter je ve Střelci až do 1.12.2019. Toto je vstup do zóny zázraků. Tomuto tématu se budu věnovat ve více mých blogových příspěvcích v tomto roce, abychom mohli využít této příležitosti. Navíc k těmto astrologickým dobrým zprávám, číslo roku 2019 je numerologicky číslo tři. V tantrické numerologii je to rok pozitivní expandující mysli.
2019 je určující rok. Rok 2020 je také určující, ale jiným způsobem. V roce 2019 jsme podporováni v tom, abychom se připravili na rok 2020, kdy většina planetárních nastavení bude ve znamení kozorohu, které bude iniciovat tři nové dlouhé cykly.
Je Je zcela nezbytné využít Jupitera ve znamení střelce, abychom mohli vstoupit a zůstat v zóně zázraků. Budeme potřebovat být pevně spojení s touto zónou a žít v ní v roce 2020, kdy budou věci náročné (ano náročné!). V budoucnu se ještě zmíním více o astrologických událostech v roce 2020, o jeho energiích a jejich dopadech. Dnes se však soustředím na stanovení cílů pro nový rok, se záměrem ukotvit se v zóně zázraků v roce 2019.

Zázračný způsob žití
Yogi Bhajan hodně mluvil o změně našeho způsobu života od „přežívání“ k „uvolnění a přitahování“. Učil nás, že s praxí kundaliní jógy, se můžeme přesunout do zázračného způsobu žití. Ve skutečnosti můžeme tuto změnu udělat již nyní. Jsme podporovánive změně od „strachu, boje a nedostatku“ k lásce, proudění a hojnosti.
Zázračný způsob života je nyní možný a na dosah, ale musíme udělat, co je třeba, abychom se tam mohli dostat a sertvat tam. Je to jediný možný způsob nastavení, který bude fungovat po roce 2020. Je skutečnosti je to jediný způsob nastavení, který funguje nyní.
Nevytváříme zázraky, ale můžeme vytvořit podmínky v sobě a v našich životech, které je umožňují. Náš základní úkol v roce 2019 je „upgrade“, vylepšit či aktualizovat sami sebe do zázračného způsobu žití.

Zóna zázraků
Napojení na zónu zázraků je možné v naší neutrální mysli a srdci. Naše duše žije v kvantovém poli, světě expanze a možností, tj. zóně zázraků. V této zóně či kvantovém poli je naše cesta vedena milostí, ve které jsme schopni důvěřovat a přijmout život tak, jak se odkrývá a žít jej s vděčností.
Abychom mohli vstoupit do zóny zázraků a byli schopni v ní zůstat, je třeba:
*naučit se, jak moudře používat pozitivní mysl
*pozvednout naši frekvenci na vibraci lásky
*rozšířit náš pohled na skutečnost na pohled z neutrální mysli
*otevřít své srdce a udržet jej otevřené s laskavostí a soucitem
*změnit náš přístup na vděčnost, přestat si stěžovat a neustále potvrzovat to, co nemáme nebo chceme
Vstup do zóny zázraků a nastavení se na žití v ní propojí vše do třech základních vztahů:
1.  Náš vztah sama k sobě a k tomu, jak žijeme své životy
2.  Náš vztah k Vesmíru (Universe)
3.  Náš vztah k ostatním
Kvalita a hloubka těchto vztahů závisí na tom, zda žijeme v probuzeném vědomí. Podíváme se nyní na na nejzákladnější aspekty vztahu sama k sobě.

Říkejte sami sobě pravdu
Archetypy Jupitera ve znamení střelce jsou o hledání a nacházení hlubších úrovní pravdy. Abychom se mohli probudit k pravdě, potřebujeme rozšířit naši mysl a otevřít srdce. Moje oblíbená samolepka na auto  je „Předejděte pravému rozkladu. Buďte k sobě pravdiví.“ Tento vzkaz obsahuje to, co ja považuji za nejdůležitější radu spojenou se vztahem sama k sobě. – Říkejte sami sobě Pravdu. Předpokladem abychom získali to, co chceme (nebo přitáhli něco ještě lepšího), je být upřímní sami k sobě. To je požadavek, abychom se mohli naladit na naši duši a vesmírné energie. Přitažlivost je o našem přenastavení. Ve skutečnosti my něco neustále přitahujeme, ale vlastně chceme optimalizovat to, co přitahujeme.

Upřímnost sama k sobě je naší základnou
Základy našeho života budujeme podle toho, jak upřímní jsme sami k sobě. Někteří lidé se ptají, „Co to je být upřímný sám k sobě?“ Naslouchejte tomu, co říkáte sami sobě. Naslouchejte své vnitřní konverzaci a porozumíte. A možná budete šokováni.
Jsou zde dva základní hlasy. Jeden hlas je naše limitované ego založené na strachu. Druhý hlas je naše duše, která mluví skrze intuici. Kterému hlasu nasloucháte? Vstup do zóny zázraků vyžaduje, abyste rozeznali jejich rozdíl.
Neupřímnost přichází ze strachu. Upřímnost je možná s přijetím a láskou. Strach vzniká z omezeného a zraněného ega. Láska vzniká z čistoty naší duše. Můžeme si vybrat a naslouchat, následovat a být opravdoví k naší duši.
Pokud žijeme ve lži, nikdy nenajdeme štěstí a vnitřní mír. V popírání a podvádění jsme vždy ve stavu zmatku, úzkosti a stresu. Lži blokují a překrucují pravdu o tom, kdo jsme. Naše energie není čistá a autentická. Jsme neschopni zažít naše opravdové já. Žití v iluzi a sebe popření se mění v závislost. To je případ hodně lidí.
Mnohokrát jsem se ptala svých studentů, aby se zamysleli nad rozhodnutími z minulosti, o kterých nyní vědí, že nebyli ty nejlepší. Pak se jich zeptám, zda v tu dobu věděli, že je jedná o nejlepší volbu? Každý odpověděl, že to již tehdy věděli, ale rozhodli se nenásledovat pravdu. Naše pravda není daleko. Je vždy přítomna, když nasloucháme. Hlas naší pravdy se stane silnější, když ji věříme a následujeme ji. Náš život se změní z uvadlé květiny do rozkvetlé růže.

Váš vnitřní rozhovor
Pravda je, že pravda vás osvobodí. Proto říkejte sami sobě pravdu. Nikdo jiný nemůže naslouchat naší vnitřní konverzaci. A mimochodem, s kým vlastně mluvíte? S vaší matkou, otcem, partnerem, s nějakou fantazií. S Bohem?
Naslouchejte vaší vnitřní konverzaci, protože mluvíte s Bohem. Celý vesmír vám naslouchá. Ve skutečnosti, naše myšlenky a emoce komunikujeme skrze vibrace a to, co vysíláme, předurčuje to, co si pak přitahujeme. Vysíláte strach, negativitu, odpor, nespokojenost a nedostatek? Naše optimální nastavení je, když jsme k sobě pravdiví, a vysíláme přijetí, otevřenost, laskavost, lásku a jsme autentičtí.
Nevěřte myšlence, že Bůh a planety jsou daleko a nehrají žádnou roli. Ve skutečnosti jsme sami vytvořeni z jednoty všech vesmírných energií a jejich zdroje. To, jak s těmito energiemi zacházíme, určuje, jak nás a naše životy ovlivňují. Dobrá i špatná zpráva je, že není místo, kam se schovat. Otázka je, jak daleko jste od vaší vlastní pravdy?
Veďte si seznam vašich lží založených a egu, myšlenkách, přáních a touhách a pak je transformujte z pohledu vaší pravdy a duše. Připomínejte si a trénujte se v naslouchání a mluvení se svou duší.

Stanovení cílů pro rok 2019
V minulosti jsem si stanovila hodně cílů, které – jak jsem si později uvědomila – jsem opravdu nechtěla. Naštěstí jsem je nedosáhla. A co vy?
Když jsem byla mladší, vždy jsem se modlila, abych zvládla svoji souzenou cestu, naplnila své poslání. Neměla jsem ani ponětí, co to vlastně znamená až do svých padesáti let, a pak se mi vše začalo postupně vyjevovat. A to, proč jsem zde na planetě Zemi se mi stále postupně vyjevuje. Takže neočekávejte, že vše budete vědět hned. To není možné. Život se nám odkrývá během toho, jak jím postupně procházíme. Takže pojďme se soustředit na žití upřímného a smysluplného života 2019.
Je dost velmi pravděpodobné, že ani nevíme, co opravdu chceme. Pak řekneme sami sobě (a vesmíru) pravdu – tedy, že nevíme přesně, co chceme.
A místo, abychom to předstírali, hledáme uvnitř nějaké obecné návody, jak chceme žít naše životy. Například – chtěla bych žít tak, abych více přispívala celku, starala se o sebe lépe, byla zdravější, měla více finanční stability, byla uvolněná a v míru sama se sebou a se svým životem. To, co si přejeme, je ve skutečnosti stejné pro všechny – prosperita, vnitřní mír, fyzické zdraví, a žít svoje poslání. Stanovte si své cíle na rok 2019 tak, že budete v pozici, kdy budete moci přitahovat, dostávat, užívat, a být vděčni za všechny dary od vesmíru.

Návod na sestavení cílů
Naše novoroční rozhodnutí nám pomůže směrovat naši cestu.
1)  Kdo žádá o co?
Identifikujte, kdo žádá a o co žádá. Naše pozemská osobnost je tu, aby sloužila naší duši. Musíme požádat o to, co máme udělat jako další krok na cestě naší duše v tomto životě. Ujistěte se, že vaše záměry vytváříte z vaší duše. A nikoli z omezeného ega.
*Buďte v lásce, ne ve strachu. Buďte v míru, ne ve stresu.
*Nechte věci k vám nejdříve přijít, a pak teprve začněte jednat místo abyste těžce usilovali o to, co chcete.
*Následujte své vnitřní vedení a buďte v proudu, nemanipulujte a nesnažte se vše řídit.

2)  Žádejte jasnost
Vždy je moudré požádat o jasnost a směr. Tao říká – zapomeňte na váš výběr a všechno bude jasné.
3)  Žijte v zóně zázraků
Navrhuji, abyste si dali jako cíl žít v zóně zázraků. Je to všeobecný cíl, který se nesoustředí na detaily, ale na bytí v proudu života. Vše ostatní se odkryje skrze žití v této zóně.
4)  Říkat sám sobě pravdu.
Také navrhuji dát si cíl – říkat sám sobě pravdu.
5)  Mějte realistické záměry, ale s otevřeným koncem
Stanovte si několik záměrů pro vaši duši s otevřeným koncem, aby je Vesmír mohl podpořit tím nejlepším možným způsobem. Můžete stanovit realistické cíle, které udržují dveře otevřené pro rozšířené možnosti.

Guru Rattana, leden 2019.  Uvedeno se svolením autorky. Překlad Irena Shanti Šorfová. Puvodní článek uveden na www.yogatech.com
 

———–

ENGLISH TEXT

Enter the Miracle Zone 2019

Blessings to each you for a Happy, Healthy, and Miraculous New Year! Actually I believe that this is the year that we can enter the Miracle Zone and begin to make miracles a way of life.

Have you noticed how things just happen miraculously in your life? For the last few months I have been noticing miracles all the time. And a lot of people are talking about miracles in a very ordinary way.

Astrologically we entered the miracle zone December 12, 2018 when Jupiter (the good luck planet) entered Sagittarius. Jupiter rules Sagittarius. Together they are an uplifting and positive team. Jupiter is in Sagittarius through December 1, 2019. This is an opening to enter the miracle zone. I am devoting all my blogs in 2019 to this theme to take full advantage of this opportunity.

Adding to the astrological good news, the digits of 2019 add up to 3. In Tantric Numerology this is the year of the Positive or Expansive Mind.

2019 is a defining year. 2020 is also a defining year in another way. In 2019 we are supported in getting ready for 2020, when major planetary alignments in Capricorn initiate three new long term cycles.

We seriously need to take advantage of Jupiter in Sagittarius to enter and practice staying in the miracle zone. We are going to need to be solidly connected to and living in the miracle zone in 2020 when things get heavy (yes heavier!).

I will write about the astrological events in 2020, their energies and implications in the next blogs. And I will be sending out two blogs every month so we can be prepared.

This blog focuses on setting our goals for the new year, with the intension of anchoring ourselves in the miracle zone in 2019.

The Miracle Mode of Living

Yogi Bhajan used to talk a lot about shifting our way of living from ‘struggle and go after’ to ‘relax and attract’. He was teaching us that with the practice of Kundalini Yoga we can move into a miracle mode of living. We can actually make that shift now. We are being supported in moving out of ‘fear, struggle, and scarcity’ to ‘love, flow, and abundance’.

The miracle mode of living is available and possible. But we have to do what it takes to get there and stay there. It is the only mode that is going to work after 2020. Actually it is the only mode that works now.

We don’t create miracles, but we can create the conditions in ourselves and our lives that make them possible. Our primary job in 2019 is to upgrade to the miracle mode of living.

The Miracle Zone

We connect with the miracle zone in our neutral mind and heart. Our soul lives in the quantum field, the realm of expansion and possibilities, i.e. the miracle zone. In the miracle zone or quantum field, our path is paved with grace. We are able trust and accept life as it unfolds and live in gratitude.

To enter the miracle zone and live in the miracle mode we need to

* learn how to wisely use our positive mind

* elevate our frequency to the vibration of love

* expand our view of reality in our neutral mind

* open our heart and keep it open with kindness and compassion

* shift our attitude to gratitude, and quit complaining and affirming what we don’t have or want

Entering into the miracle zone and living in the miracle mode all boil down to 3 basic relationships —

1. Our relationship with ourselves and how we live our lives

2. Our relationship with the Universe

3. Our relationship with others

The quality and depth of these relationships depend upon operating from awakened consciousness.

In this blog we look at the most basic aspects of our relationship with ourselves. Future blogs will address the dynamics of all three relationships.

Tell Yourself the Truth

The Jupiter and Sagittarius archetypes are about seeking and finding deeper levels of the truth. We need to expand our mind and open our hearts to awaken to the truth.

My favorite bumper sticker is “Prevent truth decay. Be true to yourself.”

This message contains what I consider is the most important instruction related to our relationship with our self — Tell yourself the truth. To get what we want (or to attract something better), the most basic requirement is that we have to be honest with ourselves. Self honesty is required to align with our soul and universal energies. Attraction is about alignment. Actually we are always attracting. We want to optimize what we attract.

Self-Honesty Is Our Foundation

We build the foundation of our life with how honest we are with ourselves. Some people ask, ‘What is being honest with myself?’ Listen to what you are saying to yourself. Listen to your inner conversation and you will understand. And you may be shocked.

There are two basic voices. One voice is our fear-based limited ego talking. The other is our soul, which speaks through our intuition. Which voice are you listening to? Entering the miracle zone requires that we be able to tell the difference.

Dishonesty comes from fear. Honesty is possible with acceptance and love. Fear arises from the limited and wounded ego. Love arises from the purity of the soul. We can choose to listen to, follow, and be true to our soul.

If we live a lie, we can never find happiness and inner peace. In denial and deception, we are always in a state of confusion, anxiety, and stress. Lies block and distort the truth of who we are. Our energy is not pure and authentic. We are unable to experience our true self.

Living in illusion and self-deceit turns into an addiction. Who wants to be an addict to lies and illusions? Many people are.

Many, many times I have asked my students to reflect on decisions and actions that they took in the past that they know now were not the best. Then I ask them, did you know at the time that you were not making the best choice. Everyone responds that every time they knew. But they chose not to follow their truth.

Our truth is not far away. It is always present when we listen. The voice of our truth gets stronger when we believe it and follow it. Our life transforms from a wilting flower to a budding rose.

Your Inner Conversation

It is true that the truth will set you free. So tell yourself the truth. No other human can listen to your inner conversation. And by the way, who are you talking to? Your mother, your father, your partner, some fantasy, God?

Listen to your inner conversation because you are talking to God. The whole universe is listening. Actually with our thoughts and emotions, we are transmitting and communicating with our vibration. What we transmit determines what we attract. Are you projecting fear, negativity, resistance, discontent, and lack? Our optimal alignment happens when we tell the truth and project acceptance, openness, kindness, love, and authenticity.

Don’t buy into the idea that God and the planets are far away and not paying attention. In the reality of oneness all the universal energies and their Source are what we are made up of. How we interact with universal energies determines how they impact our lives. The good and the bad news is that there is no place to hide. The question is how far away are you from your own truth?

Journaling for January and 2019

Keep a list of wounded ego-based lies, thoughts, wishes, and desires.

Reframe these from your truth and soul perspective. Remind and train yourself to listen to and speak to your soul.

Setting Intensions and Goals for 2019

In the past, I have set a lot of intensions that I realized later that I really didn’t want. Fortunately I didn’t get them. How about you?

When I was younger I would always pray to do my destiny path. I really had no clue what that was until after fifty and then it became known to me only gradually. And what I am doing here on planet Earth is still being revealed. So don’t expect to know everything right now. That isn’t possible. Life unfolds as we live it. So let’s focus on living an honest and meaningful 2019.

There is a good chance that we don’t even know what we really want. So we tell ourselves (and the universe) the truth — I don’t know exactly what I want.

Instead of faking it, we search inside for some general guidelines on how we want to live our lives. Examples — I would like to live a more contributory life, take care of myself better, be healthier, have more financial stability, and above all relax and be at peace with myself and my life.

The worldly categories of what we want are basically the same for all of us — prosperity, inner peace, physical health, right relationships, and do our destiny/mission. Set your goals for 2019 so that you are in a position to attract, receive, enjoy, and be in gratitude for all the gifts from the universe.

Guidelines for Goal Setting

Our new year’s resolutions help direct our journey.

[1] Who is asking for what?

First, identify who is asking for what. Our earthly personality is here to serve our soul.

We must ask for what we need to do the next step in our soul’s journey this lifetime.

Be careful to create intensions from your soul. The feeling qualities that arise in your body help you tell the difference between soul and limited ego.

* Love, not fear. Peaceful, not stressful.

* Attracting and then taking action, not fighting or struggling to get what we want.

* Following our inner guidance and going with the flow, not manipulating and controlling.

[2] Ask for clarity

It is always wise to ask for clarity and direction.

The Tao says – let go of your preferences and everything will be clear.

[3] Live in the Miracle Zone

I suggest setting your overall goal to live in the miracle zone. This general goal is not focused on details, but on being in the flow of life. Everything will unfold in the miracle zone.

[4] Tell yourself the truth

I also suggest to set the goal to tell yourself the truth.

[5] Realistic, but open ended intensions

Set a few open ended soul intensions that the Universe can embellish and support in the best way possible. These are realistic goals that keep the door open to expanded possibilities. In the category of prosperity, a reasonable goal is to increase the amount of your monthly disposable income by a certain sum. You decide what sounds doable, since the money might not fall from the sky.

Our One Year Journey Together

This blog is an invitation all of us to dedicate the whole year to cultivating our imperturbable connection with the miracle zone.

Remember, we are taking advantage of this special year when Jupiter in is Sagittarius, whichonly happens every 12 years.

For each of us, this will require recognizing and releasing resistance and self-sabotage (themes covered in future blogs). Remember, our goals are for the whole year. Every day of the year we re-commit to practicing entering, staying in, and living from the miracle zone.

Living in the miracle zone is not an escape route from taking responsibility for our lives. In the miracle zone, we are accountable for what we do or don’t do, and we have to take action. We stay connected to what our soul is telling us to do now/next. We take one step, one day, at a time.

My goal for everyone is that 2019 be the most uplifting and expansive year of your life so far.

* You will have no doubts that living in the miracle zone is possible, the best way to live, and the optimal way to attract opportunities.

* You will witness step by step progressive unfoldment of your destiny path by tapping into the vibrational frequency where that is possible.

* With your Kundalini Yoga and Meditation practice, you will consolidate and contain your energy and strengthen all your physical and subtle bodies so that you are energetically and physically able to embody the higher frequency energies and sustain sacred space and cosmic flow through your being. (For those working on prosperity, remember money is about flow.)

Take one day at a time. Give everything that you do value. How you do what you do is critical. Cleaning up and washing the dishes are clearing the space for miracles to happen.

I will be sending you blogs two times a month to keep your personal and our group process alive and relevant to the current astrological energies.

The Solar New Moon Eclipse in Capricorn is coming up January 5-6.

May you enter and enjoy the miracle zone in 2019!

Please share this blog with your friends, family, and students so that we can support each other to be in the miracle zone in 2019.