Inner Awareness Academy

AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ

nezávislá škola kundalini jógy a meditací působící v České republice od roku 2015.

 

♥ 

AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ je vzdělávací program, který nemá v ČR obdobu. Vzniká v reakci na současný stav vědomí, jedná se o unikátní program, který je zaměřen na léčení a poznání sebe sama, a na jemné probouzení vnitřního vědomí s hlavním účelem poznání vlastní duše a cesty. Tyto kurzy jsou zaměřeny na rozvinutí dovedností, které vám pomohou zažít vnitřní lásku a mír. Úlohou lektora je podporovat studenty v rozvoji jejich vědomí, v poznávání, jak si udržet svůj prostor milující laskavosti a míru. Nelze učit či předávat to, co jsme sami nezažili. Náš přístup ke vzdělávání je inspirován myšlenkou, „Vědomí se nedá naučit, vědomí je nutné prožít“. (Consciousness is not taught.Consciousness is caught.)

Vnímáme Českou republiku jako silné místo se stoupající duchovní energií, energií léčení a míru. Proto jsme oslovili skvělé průkopnické učitele, kteří učení kundaliní jógy žijí a dále rozvíjejí ve vodnářském duchu. Připojte se k praxi kundaliní jógy a meditací ve vibracích milující laskavosti a míru.


Po splnění studijních a praktických požadavků můžete získat 200 hod. lektorský certifikát Kundalini Rising International Yoga Academy, tj. K.R.I.Y.A, která je registrovaná u Mezinárodní jógové aliance nebo si vybrat jen jednotlivé části.
  Každý běh studia jsou vedle základního učení  i nová aktuální témata, i noví hostující učitele. Proto je kurz vhodný i pro stávající lektory, kteří chtějí pokračovat ve studiu s mezinárodně respektovanými učiteli.

Zajímá nás kvalita, nikoli kvantita, i proto jsme se po zkušenostech z minulých ročníků rozhodli dělat trénink cca každé tři až čtyři roky. Preferujeme menší skupinu lidí, kterým nejde jen o získání certifikátu, ale především o sebepoznání, o získání hlubších zkušeností a dovedností ve spojení s jógovou praxí.  Další ročník by měl začít v roce 2021 na podzim nebo 2022 na jaře. Podmínkou přijetí do studia je minimální praxe osmi měsíců pravidelných lekcí a vyplnění vstupního dotazníku. V případě zájmu o přihlášení do dalšího ročníku studia nás kontaktujte: Irena Šorfová, kundaliniprague@gmail.com


Vzdělávání lektorů a praktikujících

Ze srdce si vás dovolujeme pozvat na unikátní kurzy vedené Guru Rattanou (San Diego), a našimi hostujícími učiteli Elisabeth Engqvist (Stockholm), Guru Dharamem (London/Stockholm/New York), Ilanou Fintz (Kapské město), Amanbirem (New York), a Irenou Shanti (Praha) a dalšími, které se konají v Praze a na pobytových místech v České republice. Více informací k AKADEMII VNITŘNÍHO VĚDOMÍ a specifická data a jména učitelů budeme průběžně doplňovat, hostující učitelé se mohou měnit.

♥♥


PRO KOHO JE TATO SÉRIE KURZů URČENA? PRO KAŽDÉHO!

♥  Vhodné pro praktikující jógu jakékoli úrovně a tradice, kteří si přejí žít více vědomý život, a nalézt vnitřní mír (a nemusí být jejich cílem jógu učit).

♥ Vhodné pro lektory, kteří již absolvovali různé učitelské tréninky a školy, a kteří si přejí prohloubit svou praxi se zkušenými učiteli, kteří se specializují na cestu zkušenosti vnitřního vědomí.

♥  Vhodné i pro ty, kteří by se rádi stali lektory kundaliní jógy. Po absolvování celého programu a splnění všech požadavků Akademie mohou získat lektorsky certifikát Kundalini Rising International Yoga Academy.

♥♥

Učebnice/Manuály

-Manuály poskytnuté k vybraným modulům

 -Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 1- Begin and Deepen Your Practice¨by Guru Rattana, PhD, 2015

-Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 2 – Awareness and Self-Initiation by Guru Rattana, PhD, 2015

Doporučené knihy v anglickém jazyce:

-The Inner Art of Love – Awakening the Heart with Kundalini Yoga by GR

– The Power of Neutral – Soul Alchemy in Meditation by GR

-Your Life is in Your Chakras by GR

-Transitions to a Heart-Centered Wolrd by GR and other manuals

-The Yogi One and Zero by Guru Dharam, 2016

– Sing to Your Soul by GR, 2016

Knihy cjDoporučené knihy v českém jazyce:

-Meditace Kundalini – Cesta k osobní proměně a kreativitě, Kathryn McCuskerová

-Jóga pro skutečný život – Metoda Kundaliní, Maya Fiennes

-Kundalini jóga – Harmonie těla a duše, Shakta Kaur Khalsa

-Kundalini joga – Guru Dharam a Darryl O´Keeffe

-JÓGA Anatomie, Leslie Kaminoff

♥♥

 0-IMG_5023-2-maly.jpgCO MůŽETE BĚHEM VÝUKY OČEKÁVAT? K čemu studium bude směřovat?

Dozvíte se o starodávné vědě a technikách Hatha a Kundalini jógy

Dotknete se své duše

Zažijete své vyšší, čisté vědomí. Vstup do Posvátného prostoru srdce.

Budete procházet nesčetnými vnitřními výzvami

Budete konfrontování s vašimi vnitřními omezeními a limity

Získáte inspiraci – cestu a sebevědomí, jak žít ve vnitřním míru, jak žít svůj potenciál naplno a přinést více kreativity do svého života

Bezpečné a přátelské prostředí, podporu učitelů a nové přátele

♥♥

UČITELÉ AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ (seřazeni dle abecedy)

AMANBIR SINGH působí v New Yorku jako učitel kundalini jógy, starověké linie jógy. Jeho semináře jsou známé dynamickým a praktickým přístupem a spojením jeho vřelosti, smyslem pro humor, a léty zkušeností. Amanbir pracuje též jako léčitel vzdělaný v mnoha oblastech. Studoval akupunkturu, východní medicínu, astrologii, bylinnou terapii, numerologii, a NADA terapii pro drogově závislé. Nyní učí v rámci mnoha mezinárodních seminářů v oblasti terapeutické jógy a tradiční orientální medicíny. Vyučuje v rámci mezinárodních vzdělávacích programů pro lektory kundalini jógy, je častým hostem mezinárodních festivalů jógy různých tradic.

Elisabeth Nygqvist MediYogaELISABETH ENGQVIST je učitelka jógy a meditací, jógová terapeutka, členka IYAT (International Association of Yoga Therapists). Je jednou ze zakladatelů MediYoga International, vyškolila řadu terapeutů, pracovníků ve zdravotnictví a instruktorů jógy ve Švédsku, Norsku a dalších zemích v Evropě. Vychází z tradice Kundaliny jógy, vytvořila řadu vzdělávacích kurzů jak jóga může pomoci při různých zdravotních a psychických problémech.  Elisabeth je známá svým smyslem pro humor a praktickým přístupem, který studentům umožní rychle aplikovat nové poznatky do každodenního života. Žije se svou rodinou ve Švédsku.Termín MediYoga pochází ze slova medicínská jóga, tedy druh terapeutické jógy, která pomáhá přirozenou cestou při mnoha zdravotních problémech. Byla vytvořena s cílem rozšířit povědomí a užití léčivých aspektů jógy v různých oblastech. Pracovníci MediYogy každý rok školí stovky zdravotních sester a lékařů dechové jogínské techniky, které oni pak učí své pacienty. Ve své práci kombinují starověké holistické nástroje s moderními poznatky. Péče klasické medicíny je skvěla v urgentních případech, zatímco jóga je komplexní filosofický systém, který podporuje proces léčení. Instruktoři a terapeuté vyškolení MediYogou jsou zároveň odborníci zdravotních institucí, kteří nyní používají nástroje MediYogy jako doplňující péči v jejich každodenní práci. MediYoga se zformovala v roce 1998, kdy iniciovala partnerství s Karolinska Institutem ve Švédsku, jednou ze světových vedoucích lékařských univerzit, které obsahovalo studii, co jóga může nabídnout pacientům s chronickými bolestmi. Cílem MediYogy je začlenění jógy do každodenního života jako jeho přirozenou součástí, nejen doma, ale i ve školách, v práci a ve zdravotnictví. To jsou oblasti, kde je dnes jóga potřeba. MediYoga iniciuje různé výzkumné projekty, vyvíjí kurzy a služby, které napomáhají dnešní uspěchané moderní společnosti pracovat s jógou směrem ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu.

GuruDharamGURU DHARAM učí kundalini jógu od roku 1979, studoval u Yogi Bhajana, neustále cestuje a sdílí lekce, semináře a zároveň má svou terapeutickou praxi v Londýně, New Yorku a Švédsku. Založil Lotus Healing Centre v Londýně, do roku 1997 působil ve vedení London Academy of Oriental Medicine. Své formální vzdělání doplnil studiem esoterických věd, Kabaly, šamanismu mezoamerických indiánů, léčebných praktik pocházejících ze západní Afriky a mnohaletým studiem tibetské medicíny. V roce 1980 založil systém Terapeutické jógy, který užívá principy kundalini jógy, meditací a vizualizací s cílem pomoci lidem žít zdravější a šťastnější život. Jako ředitel Kundalini Medicine, Guru Dharam vyvinul Mezinárodní trénink terapeutické kundalini jógy, vyučuje také v rámci tréninků učitelů kundalini jógy v Evropě.BAcC RCHM: has taught Kundalini yoga since 1979. He founded the Lotus Healing Centre, a multi disciplinary holistic facility, in London in 1989 and served as the Vice Principal of the London Academy of Oriental Medicine until 1997. As a Keynote speaker on matters of health, vitality, emotional intelligence for Association of Chief Executives in the UK, 2002-2005, he served as an educator to the business and corporate community.

 

GURU RATTANA je autorkou řady publikací a manuálů kundalíni jógy a meditací, např. Transition to a Heart-Centered World, Relax and Renew, Sexuality and Spirituality, Introducing Kundalini Yoga, Your Life is in Your Chakras, The Destiny of Women Is Destiny of the World, Inner Art of Love a The Gift od Womanhood, Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 1- a Volune 2 a Sing to Your Soul z roku 2016. Studovala u Yogi Bhajan od roku 1977 a je certifikovanou učitelkou KRI a je zakladatelkou mezinárodní akademie kundalini jógy KRIYA – Kundalini Rising International Yoga Academy. Na jejích stránkách najdete informace o jejích akcích, kurzy jógy online, ale i jednu z nejrozsáhlejších nabídek publikací, hudby a dvd a řadu dalších inspirací z oblasti kundalini jógy yogatech.com

ILANA FINTZ je lektorka kundalini jógy a meditací, studovala u Yogi Bhajana, Gurmukh, Richarda Freemana a dalších renomovaných učitelů. V Jižní Africe vede vzdělávací program pro lektory kundalini jógy. Spolu se svým manželem Antonem založila Guru Ram Das jógové centrum, místo míru a léčení v srdci Kapského města, kde pořádá nejrůznější jógové vzdělávací kurzy. Illana je rovněž zakladatelkou a ředitelkou Spirit festivalu Afrika – joga, tanec a zpěv manter, festival známý svou jedinečnou atmosférou a největší jógovou komunitou v Africe. Lekce Ilany jsou plné výzev a radosti zároveň.

 


IRENA SHANTI
studuje a praktikuje jógu více jak pětadvacet let, je certifikovanou lektorkou kundalini jógy a hormonální jógové terapie a také jogy smíchu. Své znalosti prohlubuje studiem Terapie kundalini jógou, energetického léčení a studiem léčby zvukovými vibracemi, je certifikovaný Gong Master.  K učení přistupuje s pokorou a radostí sdílet tuto technologii, která může být velkou oporou na naší cestě a napomoci žít život naplno. Vedle jógy se věnuje projektům v oblasti výtvarného umění, fotografie a designu. Žije v Praze. 

♥♥

 

Fotografie z minulých ročníků Akademie najdete na facebooku: SRDCE ZEMĚ/ Irena Shanti

♥♥

KONTAKT – dotazy a registrace pro studium Kundalini Akademie vnitřního vědomí:  Irena Shanti, kundaliniprague@gmail.com, +420 777 015 700

Namaste ♥♥

_____________________________________________________________

Guru Rattana kundaliniprague kytky zblizka (2)

Training teachers and yoga practioners

This retreat is a core module  of the workshop series presented by  the Czech branch of Kundalini Rising International Yoga Academy) K.R.I.Y.A. This Inner Awareness Training is the only one  of its kind, and is designed around the concepts of self-healing, self-knowing, and the subtle awakening of consciousness to attain soul-realization.

You can choose to attend individual workshops  or go through the whole program  with the option of earning a  200 hour certificate from K.R.I.Y.A. (Registered School of International Yoga Alliance.) 

Our approach to teaching teachers is inspired by the thought, ‘Consciousness is not taught. Consciousness is caught.’

In addition to sharing vital information, our courses focus on cultivating inner experiences of love and peace. The teachers are dedicated to assisting students in elevating their consciousness, learning how to hold the space of love, and  radiating the love and peace that we wish our students to ‘catch’ in our presence. Join us to access and deepen your experience of inner peace and love.

2013 06 10 561 (2) GD Irena a AmanbirWORKSHOP SERIES

We are currently organizing our next series of workshops to bring great teachers of Kundalini Yoga from around the world to the Czech Republic. We are being called to use the spiritual energy of healing and peace that is ever-growing in the Czech Republic, the Heart of Europe, to build an Aquarian community to serve yogis, students, and teachers in Europe and worldwide.

With a welcoming heart, we invite you to join us in this ground-breaking event led by Guru Rattana (San Diego), and to participate in other modules by our guest teachers – Guru Dharam (UK),  Amanbir Singh (New York), Elisabeth Enqgvist (Stockholm), Ilana Finz (Cape Town).  Specific dates and info about the other workshops that will take place in the Czech Republic in 2021/2022 will  be announced soon. More information about the teachers see below).

♥♥

Past moduls 2017/2018

♥Weekend workshop with Elisabeth (Stockholm)  3.-4. June, 2017.

Retreat with Guru Rattana (San Diego) 5.-13.October, 2017.

♥Retreat with Guru Dharam (Stockholm) and Irena Shanti (Prague) – 10.-15.July, 2018

♥♥

This workshops series is for everyone!

♥  If you are a student of Hatha/ Kundalini Yoga (any level) and wish to live a more conscious life and find peace within.

♥  If you have already attended a teacher training program and desire to deepen your practice with these special  longtime teachers who specialize in inner awareness training.

♥  If you  would like to become a teacher, this retreat serves as one of the basic courses toward earning your Teacher Training Certificate with Kundalini Rising International Yoga Academy. (Accredited Yoga Alliance School)

♥♥

MANUALS to Study

-Course manual provided for some modules

 -Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 1- Begin and Deepen Your Practice¨by Guru Rattana, PhD

 -Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 2 – Awareness and Self-Initiation by Guru Rattana, PhD

Knihy foto_mensiRECOMMENDED books to study

The Inner Art of Love – Awakening the Heart with Kundalini Yoga by GR

The Power of Neutral – Soul Alchemy in Meditation by GR

Your Life is in Your Chakras by GR

-Transitions to a Heart-Centered Wolrd by GR and other manuals

-The Yogi One and Zero by Guru Dharam

Sing to Your Soul by GR

Translated in the Czech language:

-Meditace Kundalini – Cesta k osobní proměně a kreativitě, Kathryn McCuskerová

-Jóga pro skutečný život – Metoda Kundaliní, Maya Fiennes

-Kundalinijóga – Harmonie těla a duše, Shakta Kaur Khalsa

-Kundalini joga by Guru Dharam and Daryll O´Keeffe

♥♥

TEACHERS

Guru Rattana FOTO pink Internet 72GURU RATTANA. Pioneering teacher and prolific writer, Guru Rattana is author of four of the original and still extremely popular Kundalini Yoga and Meditation manuals: Transitions to a Heart-Centered World, Relax and Renew, Sexuality and Spirituality, and Introduction to Kundalini Yoga, as well as Your Life is in Your Chakras and The Destiny of Women Is the Destiny of the World. Her most recent books are The Inner Art of Love and The Gift of Womanhood — Inner Mastery, Outer Mystery.

Guru Rattana began studying with Yogi Bhajan in 1977 and is a KRI certified Kundalini Yoga Teacher. Her Inner Awareness approach to Kundalini Yoga and Meditation integrates subtle sensory sensitivity into the practice. She trains teachers and teaches annually throughout Europe September through November.

Guru Rattana’s manuals and more are available at http://www.yogatech.com where you can also sign up for Guru Rattana On-line Streaming Video classes (over 70 classes and more to come) and read her monthly astrology/KY Guru Rattana Blog.

Guru Rattana earned her Doctorate in Political Science from the Graduate Institute of International Studies (University of Geneva) and received her Master’s degree from Johns Hopkins School of Advanced International Studies. She has taught at Dartmouth College, MIT, New Hampshire College, U.S. International University, the Institute of Transpersonal Psychology in Palo Alto, CA, and Stanford University. She lives in San Diego, California.

Elisabeth Nygqvist MediYogaELISABETH ENGQVIST is yoga and meditation teacher, yoga therapist,  member of the International Association of Yoga Therapists.  She is one of the founders of MediYoga International (therapeutic yoga). Elisabeth is head of development outside Sweden, she trains MediYoga instructors and therapists all over the world. She created different programs that teach us how yoga can help with different health issues. She is known for her sense of humor and practical approach to her teachings. She is based in Sweden.

MediYoga, e.i.Medical Yoga , a therapeutic form of yoga. Every year, we train hundreds of nurses, physiotherapists, therapists and doctors in long, deep breathing and other simple techniques which, they in turn, teach to their patients and clients. As MediYoga practitioners, we have achieved remarkable success in combining age-old holistic tools with modern medicine. Orthodox medicine is superb at emergency care while yoga is a complete philosophical system that supports our own healing process. Many of our instructors and therapists are healthcare professionals who now use MediYoga as a complementary tool in their everyday work. MediYoga started to take shape as early as 1998, when an initial partnership project was launched with the Karolinska Institute, Sweden, one of the world´s leading medical universities. This consisted of a study into what yoga could offer for patients with chronic back pain. Our aim is to make yoga a natural part of society and an everyday feature of people’s lives, in school, at work, in the healthcare sector etc. This is where yoga is needed. We do this via new research projects, developing courses and services that help make yoga more accessible and available where it delivers genuine benefits – right in the heart of fast paced modern everyday life.

GuruDharamGURU DHARAM SINGH KHALSA BAcC RCHM: has taught Kundalini yoga since 1979. He founded the Lotus Healing Centre, a multi disciplinary holistic facility, in London in 1989 and served as the Vice Principal of the London Academy of Oriental Medicine until 1997. As a Keynote speaker on matters of health, vitality, emotional intelligence for Association of Chief Executives in the UK, 2002-2005, he served as an educator to the business and corporate community.

His formal qualifications have been complemented by intensive post graduate interdisciplinary study of the esoteric; Kabbalah, Mesoamerican Shamanic Dreaming, West African healing practice and many years study of Tibetan medicine (the Mastery Path, White Lotus healing, Black Hat Feng Shui and the Red Thread empowerments).

Since 1980 Guru Dharam has developed a practical system of Yogic Therapy, applying the science of Kundalini, mantra and visualization, helping to empower many thousands of people toward a healthier and happier life.

As Director of the Kundalini Medicine initiative Guru Dharam has developed the International Kundalini Yoga Therapy Training as a safe, effective and therapeutic complement to the mechanics of western medical practice.

Guru Dharam is recognised as a one of the few Master Teachers taught directly by Yogi Bhajan and travels the world as such, sharing classes and workshops as well as maintaining a consultative therapeutic practice in London, New York and Sweden, where he is now resident.

 

Ilana Fintz profile picILANA FINZ  is kundalini yoga teacher, she studied with Yogi Bhajan, Gurmukh, Richard Freeman and other renewed international teachers. She is leading kundalini yoga educational programm in South Africa.  Together with her husband she fouded Guru Ram Das yoga studio, place of peace and healing in the heart in Cape Town..Ilana is also founder and director of Spirit Africa festival – yoga, dance, mantras, international festival that is known for its unique atmosphere and the biggest yoga community in Africa. Ilana´s teachings are full of challenges and joy at the same time.

Amanbir usmev intenet 72 (2)AMANBIR SINGH is based in New York City and offers a dynamic and applicable approach to the ancient lineage of Kundalni Yoga. In each class Amanbir is known for bringing his warmth, sense of humor, and vast years of experience. Amanbir draws his influence from his years of working as a healer and his extensive training in the modalities of acupuncture, eastern medicine, astrology, herbal therapy, numerology, and NADA drug addiction therapy. Amanbir currently teaches his in-depth understanding of western physiology/eastern anatomy & numerology in various yoga and therapy trainings. He holds a Master of Science in Traditional Oriental Medicine and a Bachelor of Science in Engineering.

IMG_9397small rozostr webIRENA SHANTI  has been studying and practicing yoga for over twenty years. She is certified yoga teacher in Kundalini Yoga and Meditations, Hormonal Yoga Theraphy and Laughter Yoga. She deepens her knowledge further by studying Kundalini Medicine &Therapy, Energetic healing and Sound healing. Shanti’s classes are uplifting, challenging, and healing at a deep level.  Besides yoga, she is involved in art & photography.  She is based in Prague, Czech Republic.

MORE INFO and REGISTRATIONS: Irena Shanti, kundaliniprague@gmail.com