Guru Rattana Astro 02 2019

Vodnář – osvobodit se být sám sebou a tebou zároveň

Astro blog Guru Rattany,www.yogatech.com, 6. února, 2019.

Vítejte v dalším díle Vstupu do zóny zázraků 2019! „Probuďte se a proměňte váš život nyní!“ je téma současného planetárního nastavení, které pokračuje v podpoře dvou nedávných zatmění a naléhá na nás, abychom si byli více vědomí toho, jak žijeme své životy. Jsme vyzýváni, abychom udělali něco pro změnu situace tak, abychom se posunuli kupředu, ale také abychom rozeznali naše osobní přístupy, které nám zabraňují dosáhnout mentální a emocionální rovnováhy. Ať se to týká vztahů, práce, životního stylu, zdraví nebo financí – je třeba odhalit a odstranit naše přesvědčení, které tuto situaci blokují. Náš vnější svět může být zlepšen pouze pokud rozeznáme a uvolníme naše programy obviňování, studu, viny, sebekritiky, pocit smůly, a nízkého sebevědomí. Musíme v našem srdci zažít pravdu naší hodnoty a nevinnosti. Tím, že změníme naši vnitřní realitu, měníme naši realitu vnější. Pak se obě mohou sladit s přáním a posláním naší duše. To je, jak vstupujeme do Zóny zázraků

Čtvrtý únor – Novoluní ve vodnáři

Slunce i Měsíc ve vodnáři nám připomínají, že zatímco každý následujeme naší vlastní cestu, všichni máme stejné cíle a společně směřujeme ke stejné destinaci – do srdce. Každé novoluní je čas, kdy zhodnotit jednotlivé oblasti našeho života a sladit je s našimi záměry na další rok. Ve vodnáři, přemítáme nad rolí, kterou jsme sem přišli hrát, v tomto klíčovém čase na planetě Zemi. Co je vaše mise, vaše vášeň, přání vaší duše? Jsme tu z nějakého důvodu, na každém záleží, včetně TEBE.

Měsíc reprezentuje to, jak fungujeme na úrovni nevědomí. Během každého novoluní máme možnost nahlédnout, co se děje uvnitř a znovu obnovit naše emocionální procesy tak, abychom osvobodili sami sebe od sebe popírajících návodů a zvyků. Zastavení během novoluní nám nabízí tiché nahlédnutí na odkryté kořeny našich silných pocitů. Když reagujeme na něco „tam venku“, můžeme se podívat dovnitř, abychom rozpoznali skryté předsudky, sklony, a programy, a kde můžeme být více otevření porozumět našim reakcím.

Přechod do věku vodnáře se děje nyní

Přechod mezi věky je výjimečný čas v lidské historii. Něco velmi podstatného se děje a my jsme součástí této evoluční proměny v další 26.000-letý cyklus. Žádná změna není lehká, ale přechod z jednoho věku do druhého bude jistě náročný. Výzvy jsou součástí změny, nenechte se zneklidnit nebo zastrašit. Starý pořádek bude bojovat, aby si udržel moc. Nový bude muset vytvořit jiný typ síly, aby vyhrál bitvu. Staré metody jen zvětšují konflikt a vyživují stávající struktury. Musíme být opatrní, abychom nespadli do negativity, zloby a pomstychtivosti.

Ve věku ryb, rozhodnutí několika osob ovlivňuje mnoho druhých. Abychom mohli žít ideál věku vodnáře, hodně lidí musí spolupracovat společně, aby změnili poměr síly od několika jedinců až ke všem kořenům, tj. k těm, na které to vše má vliv, kteří musí vzít na sebe odpovědnost za budování nových systémů od základů. Pro zničení systémů, které jsou postaveny na chtíči, hamižnosti, pýše, a připoutanosti je třeba pozvednout nové kolektivní vědomí a přestat se podřizovat vykořisťování, nerovnosti a nespravedlnosti. Budování nových struktur je třeba postavit na nových základech, nových přesvědčeních, které vyžadují probuzené srdce. Nové paradigma musí být o nových hodnotách, nejen o dominanci a utlačování. Musíme být schopni (1) spolupracovat, (2) vidět jeden druhého jako rovný rovného, (3) autenticky pečovat, (4) přispívat z vnitřní základny míru, nejen z myšlenky, že je to dobrý nápad.

Musíme se probudit do propojeného vědomí, abychom proměnili naši zkušenost oddělenosti a osamocení. Jak budeme zažívat naši jednotu s vesmírnými silami a jak pro nás pracují, budeme moci uvolnit myšlení ve smyslu přežívání, chudoby a oběti. Je to naše vnitřní evoluce, která vytváří nové paradigma. Když se naše mysl otevře srdci, proběhne zcela zásadní změna perspektivy, uvidíme realitu zcela novým způsobem.

Merkur v konjunkci s novoluním

Merkur ve vodnáři v konjunkci s novoluním znásobuje tento vzkaz, tedy že to, jak myslíme, ovlivňuje kolektivní vědomí. Vodnář, třetí vzdušné znamení symbolizuje sílu skupinové myšlenky, Naše myšlenky tvarují nejen to, jak zažíváme naši osobní realitu, ale také formují kolektivní realitu. Cokoli si myslíme, říkáme, a děláme, je součástí kolektivního vědomí. Jaké myšlenky dnes vysíláte do kolektivního vědomí? Myšlenky sjednocené do systémů přesvědčení, ideologií a ideálů se stávají tvořivou silou, která formuje kolektivní vědomí, sociální, ekonomické a politické systémy, a tedy svět. Když dostatek lidí změní způsob myšlení (a cítění), síla našich kolektivních přesvědčení a sdílených vizí může přetvořit náš svět. Studie HeartMath Institutu v Kalifornii ukazují, že když držíme soucitné myšlenky (a pocity), naše srdce generuje silné elektromagnetické vlny, které vyzařují do našeho prostředí. Čím více osob bude vyzařovat tyto koherentní vlny lásky, tím širší a silnější bude energetické pole a pro ostatní bude mnohem snazší připojit se k této vibraci.

Věk vodnáře a výzva

Věk vodnáře směřuje k budoucnosti. Nyní již žijeme v budoucnosti. Věk vodnáře se formuje kolem těchto základních principů.

 • Pro vodnáře – jedna velikost nepadne každému, ale každý je součástí komunity.
 • Vodnářský archetyp rozšiřuje náš smysl pro rodinu na skupiny lidí, se kterými sdílíme stejné hodnoty. Smysl pospolitosti se rozšiřuje dále za naše komunity a dále do světa.
 • Vodnář je o lidech pracujících společně ve službě vyššího dobra. Často se vytvářejí skupiny okolo určitého humanitárního cíle.
 • Vodnářské ekonomické, politické, a sociální instituce jsou vytvářeny k tomu, aby naplňovaly potřeby všech.
 • Vodnář vidí širší obraz, který umožňuje definovat a pracovat na strukturálních změnách, nejen umělém záplatování, které jen zakrývá pravé příčiny.
 • Vodnář/ Lev polarity jsou o uznání významu sebe rozvoje, a o sociální odpovědnosti. Převzetí zodpovědnosti za to, že přispíváme naším unikátním kouskem, který podporuje obojí – naši individualitu a všeobecné dobro.

Výzvou věku vodnáře je – jak můžeme harmonicky pracovat společně, abychom dosáhli hmatatelné cíle ke zlepšení a ku prospěchu každého na této planetě? Jsme v tom všichni společně. Každý musí cítit jako cenný, podporovaný, a součástí celku. To je možné pouze v prostoru srdce.

Jak se nás toto osobně týká?

Uranský smysl pro rebelii se dostal do hloubky naší psyché velmi pozitivním způsobem. Podívejte se na to sami u sebe.

 • Cítíte se motivovaní být tvořiví způsobem, o kterém jste si mysleli, že není možný nebo jste si to předtím nedovolovali?
 • Cítíte se více v bezpečí a více posíleni býti sami sebou a užíváte si vaši originalitu?
 • Jste více ochotni zkoušet nové věci a zlepšit vaše zdraví, štěstí, a životní styl?
 • Opouštíte negativní přesvědčení o sobě, a dáváte sami sobě a svému životu větší hodnotu?
 • Pozorujte jak uvolnění omezujících myšlenek vás dělá více odvážnými a sebevědomými?

Uranus je založen na nekonvenčním a duchu „odvážně žít“, což nás posiluje žít naše životy způsobem, o kterém víme, že je pro nás dobrý. Dokonce se cítíme více v pohodě, i když opustíme něco, co pro nás bylo kdysi bezpečnou, ale dnes již opotřebovanou oblastí. Uranské kouzlo prostupuje naši bytost elektrickým vzrušením neznámého. Jsme povzbuzováni, abychom prozkoumali alternativy, byli nápadití, a důvěřovali tomu, že cokoli končí, vytváří prostor pro něco nového lepšího.

Důležitou věcí pro každého z nás je rozpoznat a udělat tu naši část. Jak zapadáte do většího schématu věcí? Buďte si vědomi všech tendencí zpochybňovat váš význam. To, co je viděno okolím, může vypadat úžasně, ale nesrovnávejte se s nikým jiným nebo s tím, co dělají druzí. Nikdo nemůže dělat to, co vy. Takže užívejte si být sami sebou a soustřeďte se na vaši osobní účast v budováni světa založeném na srdci. Také se nenechte pohltit událostmi, které nemůžete ovlivnit. Někdy jsme dáni na milost rozhodnutí jiných. Naším základním kamenem je zůstat trpěliví, zatímco věci se postupně samy odkrývají. Čekejte s jasnou myslí, vše se ukáže. Věci mohou fungovat velmi podporujícími a zázračnými způsoby.

Pátý únor – Čínský nový rok ve znamení jinového zemského prasete

Pátého února začíná Čínský nový rok. Pročistíme naše domovy (a naši mysl), abychom udělali místo pro něco nové. Pozn.: Čínská astrologie pracuje s pěti elementy (dřevo, oheň, země, kov, voda), každý s jin a jang polaritou, které kombinuje s 12 znameními zahrnuje 60-letý cyklus. Rok jinového zemského prasete je posledním znamením Čínského zvěrokruhu. Tento rok uzavřením cyklu a sázením semínek pro cyklus nový. Element země hledá soudržnost a stabilitu. Jin je ženská, vyživující, vnímavá energie. Jinové zemské prase je o posílení vazeb s rodinou, přáteli a komunitou. Je to také tvoření zdravějšího životního stylu, uvolnění minulosti, odpuštění, a o posunutí se k více otevřenému a méně zatíženém srdci. Jupiter a jeho znamení střelec nám dávají povolení rozšířit sama sebe. Všimli jste si více pozitivních a pozvedávajících příběhů, kde se dějí dobré věci? Až do poloviny prosince 2019 nás bude Jupiter obdarovávat optimistům přístupem. Žijeme v období velkých myšlenek a naděje. Pohyby na nebesích nám nabízejí požehnání hojnosti. Možná se to nebude jevit jako růžová zahrada, proto buďte pozorní, abyste viděli stříbrnou nitku a životní cestu, která je nabízena.

Konec léčivého cyklu léčení Chirona

Chiron cestoval skrze Ryby od 20. dubna 2010. Chiron se přesune do Berana 18. února 2019.  To uzavírá nejen cestu Chirona skrze Ryby, ale také 51-letou cestu skrze zvěrokruh. Ryby, jako dvanácté a poslední znamení zvěrokruhu představuje dokončení a přípravu na znovuzrození v Beranu. Právě ukončujeme tento 51-letý cyklus, který začal v šedesátých letech, kdy se zrodilo mnoho různých hnutí. Pozn.: Asteroid Chiron obíhá kolem Slunce mezi Saturnem a Uranem. Jeho oběžná dráha skrze zvěrokruh trvá téměř 51 let., a protože jeho oběžná dráha je oválná, místo kruhová, pobývá ve dvou znameních o polovinu více času než v jiných: v Rybách a Beranu.

Podle toho, kde je Uran a Chiron umístěn v den vašeho narození, a kde se právě ve vaší astro tabulce nacházejí, určuje oblasti, kde máte výzvy, které nás nutí k zamyšlení, kdo jste a jak si sami sebe vážíte. Je nám připomínáno, abychom hledali souhlas ve svém srdci.

Chiron je v Rybách ještě další dva týdny

Chiron je o tom, co je musíme vyléčit, abychom mohli být ve své síle a probudit naše dary. V Rybách se musíme přesunout ze světa fantazií a následovat vnitřní volání duše, abychom navázali autentické spojení s božským a s naší duší. Je třeba se dívat na naši lidskou zkušenost jako na lekce duše, které nás učí fungovat ze srdce a přežít.  Další dva týdny budeme pociťovat naléhání, abychom rozeznali a uvolnili naše karmická témata (které se projevují v událostech a vztazích), které vyplouvají na povrch, aby byly vyléčeny. Může do toho být zahrnuta celá rodina. Možná jsme určeni jako ten, který zlomí vzorec opakovaný generacemi a osvobodí tak rodinu od utrpení, bolestí způsobených strachem, hněvem, nejistotou, vinou a studem. Naše léčení je podmíněné pocitem vlastní hodnoty, síly a svobody vyjadřovat a ctít, kdo jsme.

1-12. únor – Mars, Pluto a Uran

Buldok nám šlape na paty. Mars v Beranu v kvadratuře v Kozorohu. Všechny planety se pohybují přímo do té doby, než Merkur začne být retrográdní 5. března. Cítíme dva druhy tlaku. (1) Tlak být aktivní, dosáhnout něčeho naší aktivitou. Mars v Beranu může být pociťován jako hodně silný tlak, tak se zhluboka nadechněte, než skočíte. (2) Výbušné emoce mohou odhalit, co jsme skrývali. Musíme vyřešit přetrvávající vzteky a uvolnit prostor v naší mysli a srdci, abychom mohli použít naši tvořivou energii, abychom mohli zasadit semínka pro nový začátek. Trénujte se v tom býti vědomí, když reagujete emocionálně, raději než přemýšlet o odpovědi. Toto je příležitost věnovat pozornost tomu, co spouští naše emoce. Pamatujte, že to, co je spouští, nebývá tím problémem.

Mars se přibližuje k Uranu, oba v Beranu. 10. února se spojí na 28 stupni. Varující bouře: rychlá a divoká, šokující nás probudí.  Tento vývoj nás může probudit k novému úhlu pohledu. Pozn.: 6. listopadu (díky retrográdnímu pohybu) se Uran posunul zpět do Berana. Uran je v 29-30 stupni v Beranu od 21. listopadu do 28. února. Uran postupuje přímo od 6. ledna. Prvního března se bude pohybovat zpět do Berana až do 25. dubna, 2026.

Vytvořte svou identitu během sadhany

Naše denní ranní meditační praxe (sadhana) je čas, kdy určujeme naši vibraci pro ten den. Zázraky se dějí, pokud se energie našeho těla naladí na vibraci vesmíru. Naše energie stanovuje naši energetickou identitu ve světě (a vesmíru). To, kdo energeticky jsme, určuje, jak přitahujeme.

Zahřívací cviky při sadhaně

Ještě, než si sednu, abych se naladila, dělám sérii cviků ve stoje, abych pročistila svou auru a uzemnila sama sebe ve svém těle. Můžete použít jakýkoli cvik, který se vám líbí. Moje sestava sestává s pohybů rukou, viz obrázky níže (jsou z knihy Introduction to Kundalini Yoga Vol. 2 str. 126-9 Kriya for morning sadhana). Na obrázcích je cvik v sedě. Já je dělám ve stoje s jemně pokrčenými koleny.

Švihání rukama ve stoje: s nádechem lokty otevřeme do stran v úrovni ramen, otevřeme srdeční centrum a hrudník, s výdechem zkřížíme ruce před tělem, pak s nádechem lokty dozadu a s výdechem lokty nahoru. Pokračujte se silným dechem po dobu 2 minut. Ukončete s nádechem, lokty dozadu, s výdechem uvolněte ruce, a chvíli vnímejte své tělo a pročištěnou auru.

Pumpování pažemi: Ve stoje s propletenými prsty ve Venušině zámku, zvedněte paže nahoru do 60 st. S nádechem, s výdechem švihněte pažemi dolů. Pročistěte prostor před vaším tělem a srdcem. Udělejte 54x po dobu 1-3 minut.

Pokračujte dalšími oblíbenými cviky:

-střídavé úklony k nohám

-záklony a předklony

-otáčení do stran

-velmi pomalé dřepy

-běh na místě s boxováním

Stoj s jemně pokrčenými koleny, a udělejte kořenový zámek a prociťte energii ve vaší páteři. Zakončete v pozici židle 1-5 minut. Ujistěte se, že vaše páteř je rovná s hlavou nahoru. Měli byste cítit aktivující tlak ve vaší páteři. Pro ukončení zaujměte kořenový zámek po nádechu a po výdechu. Pak si ihned sedněte a soustřeďte se dovnitř. Není nic lepšího než pozice židle, co nás dostane do hlubokého meditativního prostoru. Užijte si nastavení vaší vibrace pro váš den! Sat Nam!

Zdroje: Collis, Diana McMahon, Aquarius New Moon — February 4, The Mountain Astrologer, February/March 2019, p. 85. Austin, Stephanie, Aquarius New Moon 2019, Eco-Astrology Blog

Uvedeno se souhlasem autorky. Překlad Irena Šorfová, www.kundaliniprague.cz.