Jóga smíchu

Jóga smíchu je cvičením, ve kterém se kombinuje nepodmíněný smích s jógovým dýcháním. To přináší více kyslíku do našeho těla a mozku, což zlepšuje naše zdraví a dodává energii.

V józe smíchu vycházíme z toho, že každý z nás se může smát bez důvodu, bez humoru, vtipů nebo komedie, prostě „jen tak“. Tím, že je smích nepodmíněný, obchází naše intelektuální procesy, kterými jsme obvykle zatížení, a které jsou obvykle „brzdou“ přirozeného smíchu. Smích nás také vede k prožívání přítomnosti, zážitku „teď a tady“. Smích vyvoláváme prostřednictvím kombinace cvičení založených na smíchu ve skupině, tzv. smíchocviků, očního kontaktu a dětské hravosti, což prolamuje naše zábrany a po určité době obvykle vede k přirozenému a nakažlivému smíchu, tzv. „endorfinové vlně“. Koncept jógy smíchu je založen na vědecky ověřeném faktu, že naše tělo nedokáže rozlišit mezi „předstíraným“ a„skutečným“ přirozeným smíchem, pokud se smějeme dobrovolně na základě našeho rozhodnutí se smát.

joga smichu Irena Shanti DSC00763Smích má kromě mnoha pozitivních vlivů na naše tělesné zdraví i schopnost zvyšovat naši odolnost vůči negativním myšlenkám a emocím a vede nás ke spirituální přirozenosti. Pomáhá nám rozvíjet takové postoje jako odpuštění, velkorysost, mírumilovnost, soucit, vzájemné ocenění a vstřícnost.

Jóga smíchu je obzvláště vhodná pro všechny, kteří jsou ve fyzickém, mentálním nebo emocionálním stresu či jsou ohroženi syndromem vyhoření.

Dalajlama: Proč se směji

Dalajlama foto„I am a Professional Laugher. I have been confronted with many difficulties throughout the course of my life, and my country is going through a critical period. But I laugh often, and my laughter is contagious. When people ask me how I find the strength to laugh now, I reply that I am a professional laugher!“
Full Article: The Dalai Lama on Laughter and Compassion http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-24/dalai-lama-on-laughter-and-compassion