Online akce AMANBIR

ASTROLOGICKÉ A JÓGOVÉ VHLEDY na rok 2024

ONLINE neděle 7. ledna 2024 18:30-21:00 hodin (CET)

NAHRÁVKU KURZU LZE ZAKOUPIT DO 28.2.

REZERVACE: kundaliniprague@gmail.com (Irena Šorfová)

CENA: 600 Kč

Akce bude vedena v angličtině s českým překladem.

 

Cesta do roku číslo 8: Přivítejte rok 2024 silou a rovnováhou
V nadcházejícím roce 2024 jsme povoláni ztělesnit vytrvalost, stálost a hlubší porozumění – připravit půdu pro rok neobvykle silného růstu a naplnění. Připojte se k nám na tento Masterclass, kdy se vydáme na společnou cestu sebeobjevování, posilování stability mysli, těla a duše prostřednictvím kundalini jógy, hluboké meditace.
Toto setkání je posvátným závazkem k vnitřní síle a harmonii, strategicky načasované tak, aby se sladilo s energiemi, které budou utvářet následující měsíce.

Na tomto semináři získáte přehled o hlavních přechodech, zatměních a významných faktorech, které budou ovlivňovat tentoí rok. Ponoříme se do toho, jak pracovat s těmito energiemi v harmonii, abychom přinesli větší uvědomění vaší mysli a celému já. Navíc se naučíte, jak v sobě prozkoumat aspekty světla a stínu.

Amanbir vás provede kundalini jógou a praktikami hluboké meditace, abyste našli rovnováhu a pracovali s novými energiemi roku. Tato lekce vám umožní procházet rokem s grácií a lehkostí a přiblíží vás k vašim duchovním cílům.

K dispozici bude pak nahrávka.

(Pokud nedorazí platba nejpozději do dvou dnů před konáním workshopu, je možné, že nebude možné vás připojit na přímý přenos, a bude pak k dispozici jen nahrávka. Změna data konání akce vyhrazena.)

 

—ENGLISH TEXT —

ONLINE ASTRO WORKSHOP with AMANBIR

7 January, 2024 18:30-21:00 (CET) via ZOOM

Journey into the 8 Year: Welcoming 2024 with Power and Balance 

In the coming year, we are called to embody endurance, steadiness, and a deeper understanding—setting the stage for a year of unparalleled growth and fulfillment. Join us in the beginning of the year as we embark on a collective journey of self-discovery, fortifying the steadiness of mind, body, and soul through Kundalini yoga and deep meditation.

This gathering is a sacred commitment to inner strength and harmony, strategically timed to align with the energies that will shape the months ahead. As we welcome the New Year in its first moments, we mark a powerful commencement to our collective journey.

In this seminar, you’ll gain insight into the major transits, eclipses, and significant factors that will shape the year ahead. We’ll delve into how to work with these energies in harmony to bring greater awareness to your mind and whole self. Additionally, you’ll learn how to explore the light and shadow aspects within yourself.

Amanbir will guide you through Kundalini Yoga and deep meditation practices to find balance and work with the new energies of the year. This class will empower you to navigate the year with grace and ease, and bring you closer to your spiritual goals.

Don’t miss out on this unique opportunity to learn from Amanbir and elevate your spiritual journey in 2024. Sign up for Astro Class today!

REGISTRATION on e-mail: kundaliniprague@gmail.com

ZOOM meeting will be held in English with the Czech translation