Online akce AMANBIR

ASTROLOGICKÉ A JÓGOVÉ VHLEDY na rok 2023

ONLINE 9. února 2023 18:30-21:00 hodin (CET)

REZERVACE: kundaliniprague@gmail.com (Irena Šorfová)

CENA: 550 Kč

Rok 2023 je rokem, kdy vezmete svou duchovní cestu do nových výšin s Astro Class s Amanbirem. Tento rok nabízí příležitost k osobnímu rozvoji a zvýšenému vědomí. Připojte se k nám při zkoumání astrologie a numerologie roku 2023 a objevte, jak využít novou energii, kterou tento rok přináší.

Na tomto semináři získáte přehled o hlavních přechodech, zatměních a významných faktorech, které budou ovlivňovat tentoí rok. Ponoříme se do toho, jak pracovat s těmito energiemi v harmonii, abychom přinesli větší uvědomění vaší mysli a celému já. Navíc se naučíte, jak v sobě prozkoumat aspekty světla a stínu.

Amanbir vás provede kundalini jógou a praktikami hluboké meditace, abyste našli rovnováhu a pracovali s novými energiemi roku. Tato lekce vám umožní procházet rokem s grácií a lehkostí a přiblíží vás k vašim duchovním cílům.

 

K dispozici bude pak nahrávka.

(Pokud nedorazí platba nejpozději do dvou dnů před konáním workshopu, je možné, že nebude možné vás připojit na přímý přenos, a bude pak k dispozici jen nahrávka. Změna data konání akce vyhrazena.)

—ENGLISH TEXT —

ONLINE ASTRO WORKSHOP with AMANBIR

9 February, 2023 18:30-21:00 (CET) via ZOOM

2023 – Personal Awareness and Evolution

2023 is the year to take your spiritual journey to new heights with Astro Class with Amanbir. This year offers an opportunity for personal evolution and heightened awareness. Join us as we explore the astrology and numerology of 2023, and discover how to harness the new energy this year brings.

In this seminar, you’ll gain insight into the major transits, eclipses, and significant factors that will shape the year ahead. We’ll delve into how to work with these energies in harmony to bring greater awareness to your mind and whole self. Additionally, you’ll learn how to explore the light and shadow aspects within yourself.

Amanbir will guide you through Kundalini Yoga and deep meditation practices to find balance and work with the new energies of the year. This class will empower you to navigate the year with grace and ease, and bring you closer to your spiritual goals.

Don’t miss out on this unique opportunity to learn from Amanbir and elevate your spiritual journey in 2023. Sign up for Astro Class today!

REGISTRATION on e-mail: kundaliniprague@gmail.com