Akademie

AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ

nezávislá škola kundalini jógy a meditací působící v České republice od roku 2015.

 

♥ 

AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ je vzdělávací program, který nemá v ČR obdobu. Vzniká v reakci na současný stav vědomí, jedná se o unikátní program, který je zaměřen na léčení a poznání sebe sama, a na jemné probouzení vnitřního vědomí s hlavním účelem poznání vlastní duše a cesty. Tyto kurzy jsou zaměřeny na rozvinutí dovedností, které vám pomohou zažít vnitřní lásku a mír. Úlohou lektora je podporovat studenty v rozvoji jejich vědomí, v poznávání, jak si udržet svůj prostor milující laskavosti a míru. Nelze učit či předávat to, co jsme sami nezažili. Náš přístup ke vzdělávání je inspirován myšlenkou, „Vědomí se nedá naučit, vědomí je nutné prožít“. (Consciousness is not taught.Consciousness is caught.)

Vnímáme Českou republiku jako silné místo se stoupající duchovní energií, energií léčení a míru. Proto jsme oslovili skvělé průkopnické učitele, kteří učení kundaliní jógy žijí a dále rozvíjejí ve vodnářském duchu. Připojte se k praxi kundaliní jógy a meditací ve vibracích milující laskavosti a míru.


Po splnění studijních a praktických požadavků můžete získat 200 hod. lektorský certifikát Kundalini Rising International Yoga Academy, tj. K.R.I.Y.A, která je registrovaná u Mezinárodní jógové aliance nebo si vybrat jen jednotlivé části.
  Každý běh studia jsou vedle základního učení  i nová aktuální témata, i noví hostující učitele. Proto je kurz vhodný i pro stávající lektory, kteří chtějí pokračovat ve studiu s mezinárodně respektovanými učiteli.

Zajímá nás kvalita, nikoli kvantita, i proto jsme se po zkušenostech z minulých ročníků rozhodli dělat trénink cca každé tři až čtyři roky. Preferujeme menší skupinu lidí, kterým nejde jen o získání certifikátu, ale především o sebepoznání, o získání hlubších zkušeností a dovedností ve spojení s jógovou praxí.  Další ročník by měl začít v roce 2021 na podzim nebo 2022 na jaře. Podmínkou přijetí do studia je minimální praxe osmi měsíců pravidelných lekcí a vyplnění vstupního dotazníku. V případě zájmu o přihlášení do dalšího ročníku studia nás kontaktujte: Irena Šorfová, kundaliniprague@gmail.com


Vzdělávání lektorů a praktikujících

Ze srdce si vás dovolujeme pozvat na unikátní kurzy vedené Guru Rattanou (San Diego), a našimi hostujícími učiteli Elisabeth Engqvist (Stockholm), Guru Dharamem (London/Stockholm/New York), Ilanou Fintz (Kapské město), Amanbirem (New York), a Irenou Shanti (Praha) a dalšími, které se konají v Praze a na pobytových místech v České republice. Více informací k AKADEMII VNITŘNÍHO VĚDOMÍ a specifická data a jména učitelů budeme průběžně doplňovat, hostující učitelé se mohou měnit.

♥♥


PRO KOHO JE TATO SÉRIE KURZů URČENA? PRO KAŽDÉHO!

♥  Vhodné pro praktikující jógu jakékoli úrovně a tradice, kteří si přejí žít více vědomý život, a nalézt vnitřní mír (a nemusí být jejich cílem jógu učit).

♥ Vhodné pro lektory, kteří již absolvovali různé učitelské tréninky a školy, a kteří si přejí prohloubit svou praxi se zkušenými učiteli, kteří se specializují na cestu zkušenosti vnitřního vědomí.

♥  Vhodné i pro ty, kteří by se rádi stali lektory kundaliní jógy. Po absolvování celého programu a splnění všech požadavků Akademie mohou získat lektorsky certifikát Kundalini Rising International Yoga Academy.

♥♥

Učebnice/Manuály

-Manuály poskytnuté k vybraným modulům

 -Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 1- Begin and Deepen Your Practice¨by Guru Rattana, PhD, 2015

-Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 2 – Awareness and Self-Initiation by Guru Rattana, PhD, 2015

Doporučené knihy v anglickém jazyce:

-The Inner Art of Love – Awakening the Heart with Kundalini Yoga by GR

– The Power of Neutral – Soul Alchemy in Meditation by GR

-Your Life is in Your Chakras by GR

-Transitions to a Heart-Centered Wolrd by GR and other manuals

-The Yogi One and Zero by Guru Dharam, 2016

– Sing to Your Soul by GR, 2016

Knihy cjDoporučené knihy v českém jazyce:

-Meditace Kundalini – Cesta k osobní proměně a kreativitě, Kathryn McCuskerová

-Jóga pro skutečný život – Metoda Kundaliní, Maya Fiennes

-Kundalini jóga – Harmonie těla a duše, Shakta Kaur Khalsa

-Kundalini joga – Guru Dharam a Darryl O´Keeffe

-JÓGA Anatomie, Leslie Kaminoff

♥♥

 0-IMG_5023-2-maly.jpgCO MůŽETE BĚHEM VÝUKY OČEKÁVAT? K čemu studium bude směřovat?

Dozvíte se o starodávné vědě a technikách Hatha a Kundalini jógy

Dotknete se své duše

Zažijete své vyšší, čisté vědomí. Vstup do Posvátného prostoru srdce.

Budete procházet nesčetnými vnitřními výzvami

Budete konfrontování s vašimi vnitřními omezeními a limity

Získáte inspiraci – cestu a sebevědomí, jak žít ve vnitřním míru, jak žít svůj potenciál naplno a přinést více kreativity do svého života

Bezpečné a přátelské prostředí, podporu učitelů a nové přátele

♥♥

UČITELÉ AKADEMIE VNITŘNÍHO VĚDOMÍ (seřazeni dle abecedy)

AMANBIR SINGH působí v New Yorku jako učitel kundalini jógy, starověké linie jógy. Jeho semináře jsou známé dynamickým a praktickým přístupem a spojením jeho vřelosti, smyslem pro humor, a léty zkušeností. Amanbir pracuje též jako léčitel vzdělaný v mnoha oblastech. Studoval akupunkturu, východní medicínu, astrologii, bylinnou terapii, numerologii, a NADA terapii pro drogově závislé. Nyní učí v rámci mnoha mezinárodních seminářů v oblasti terapeutické jógy a tradiční orientální medicíny. Vyučuje v rámci mezinárodních vzdělávacích programů pro lektory kundalini jógy, je častým hostem mezinárodních festivalů jógy různých tradic.

Elisabeth Nygqvist MediYogaELISABETH ENGQVIST je učitelka jógy a meditací, jógová terapeutka, členka IYAT (International Association of Yoga Therapists). Je jednou ze zakladatelů MediYoga International, vyškolila řadu terapeutů, pracovníků ve zdravotnictví a instruktorů jógy ve Švédsku, Norsku a dalších zemích v Evropě. Vychází z tradice Kundaliny jógy, vytvořila řadu vzdělávacích kurzů jak jóga může pomoci při různých zdravotních a psychických problémech.  Elisabeth je známá svým smyslem pro humor a praktickým přístupem, který studentům umožní rychle aplikovat nové poznatky do každodenního života. Žije se svou rodinou ve Švédsku.Termín MediYoga pochází ze slova medicínská jóga, tedy druh terapeutické jógy, která pomáhá přirozenou cestou při mnoha zdravotních problémech. Byla vytvořena s cílem rozšířit povědomí a užití léčivých aspektů jógy v různých oblastech. Pracovníci MediYogy každý rok školí stovky zdravotních sester a lékařů dechové jogínské techniky, které oni pak učí své pacienty. Ve své práci kombinují starověké holistické nástroje s moderními poznatky. Péče klasické medicíny je skvěla v urgentních případech, zatímco jóga je komplexní filosofický systém, který podporuje proces léčení. Instruktoři a terapeuté vyškolení MediYogou jsou zároveň odborníci zdravotních institucí, kteří nyní používají nástroje MediYogy jako doplňující péči v jejich každodenní práci. MediYoga se zformovala v roce 1998, kdy iniciovala partnerství s Karolinska Institutem ve Švédsku, jednou ze světových vedoucích lékařských univerzit, které obsahovalo studii, co jóga může nabídnout pacientům s chronickými bolestmi. Cílem MediYogy je začlenění jógy do každodenního života jako jeho přirozenou součástí, nejen doma, ale i ve školách, v práci a ve zdravotnictví. To jsou oblasti, kde je dnes jóga potřeba. MediYoga iniciuje různé výzkumné projekty, vyvíjí kurzy a služby, které napomáhají dnešní uspěchané moderní společnosti pracovat s jógou směrem ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu.

GuruDharamGURU DHARAM učí kundalini jógu od roku 1979, studoval u Yogi Bhajana, neustále cestuje a sdílí lekce, semináře a zároveň má svou terapeutickou praxi v Londýně, New Yorku a Švédsku. Založil Lotus Healing Centre v Londýně, do roku 1997 působil ve vedení London Academy of Oriental Medicine. Své formální vzdělání doplnil studiem esoterických věd, Kabaly, šamanismu mezoamerických indiánů, léčebných praktik pocházejících ze západní Afriky a mnohaletým studiem tibetské medicíny. V roce 1980 založil systém Terapeutické jógy, který užívá principy kundalini jógy, meditací a vizualizací s cílem pomoci lidem žít zdravější a šťastnější život. Jako ředitel Kundalini Medicine, Guru Dharam vyvinul Mezinárodní trénink terapeutické kundalini jógy, vyučuje také v rámci tréninků učitelů kundalini jógy v Evropě.BAcC RCHM: has taught Kundalini yoga since 1979. He founded the Lotus Healing Centre, a multi disciplinary holistic facility, in London in 1989 and served as the Vice Principal of the London Academy of Oriental Medicine until 1997. As a Keynote speaker on matters of health, vitality, emotional intelligence for Association of Chief Executives in the UK, 2002-2005, he served as an educator to the business and corporate community.

 

GURU RATTANA je autorkou řady publikací a manuálů kundalíni jógy a meditací, např. Transition to a Heart-Centered World, Relax and Renew, Sexuality and Spirituality, Introducing Kundalini Yoga, Your Life is in Your Chakras, The Destiny of Women Is Destiny of the World, Inner Art of Love a The Gift od Womanhood, Introduction to Kundalini Yoga and Meditation Volume 1- a Volune 2 a Sing to Your Soul z roku 2016. Studovala u Yogi Bhajan od roku 1977 a je certifikovanou učitelkou KRI a je zakladatelkou mezinárodní akademie kundalini jógy KRIYA – Kundalini Rising International Yoga Academy. Na jejích stránkách najdete informace o jejích akcích, kurzy jógy online, ale i jednu z nejrozsáhlejších nabídek publikací, hudby a dvd a řadu dalších inspirací z oblasti kundalini jógy yogatech.com

ILANA FINTZ je lektorka kundalini jógy a meditací, studovala u Yogi Bhajana, Gurmukh, Richarda Freemana a dalších renomovaných učitelů. V Jižní Africe vede vzdělávací program pro lektory kundalini jógy. Spolu se svým manželem Antonem založila Guru Ram Das jógové centrum, místo míru a léčení v srdci Kapského města, kde pořádá nejrůznější jógové vzdělávací kurzy. Illana je rovněž zakladatelkou a ředitelkou Spirit festivalu Afrika – joga, tanec a zpěv manter, festival známý svou jedinečnou atmosférou a největší jógovou komunitou v Africe. Lekce Ilany jsou plné výzev a radosti zároveň.

 


IRENA SHANTI
studuje a praktikuje jógu více jak pětadvacet let, je certifikovanou lektorkou kundalini jógy a hormonální jógové terapie a také jogy smíchu. Své znalosti prohlubuje studiem Terapie kundalini jógou, energetického léčení a studiem léčby zvukovými vibracemi, je certifikovaný Gong Master.  K učení přistupuje s pokorou a radostí sdílet tuto technologii, která může být velkou oporou na naší cestě a napomoci žít život naplno. Vedle jógy se věnuje projektům v oblasti výtvarného umění, fotografie a designu. Žije v Praze. 

♥♥

 

Fotografie z minulých ročníků Akademie najdete na facebooku: SRDCE ZEMĚ/ Irena Shanti

♥♥

KONTAKT – dotazy a registrace pro studium Kundalini Akademie vnitřního vědomí:  Irena Shanti, kundaliniprague@gmail.com, +420 777 015 700

Namaste ♥♥

_____________________________________________________________