Víkend IRENA a AMANBIR

 

KLID, SÍLA A STABILITA HORY  / Serenity and stability of the mountain

St 24. – Ne 28. dubna 2024/ April 24 – 28, 2024

Prodloužený jógový a meditační víkend s Irenou a Amanbirem v Krkonoších/ Yoga and Meditation Weekend with Irena and Amanbir in Giant Mountains

Praxe kundalini jógy s Irenou a Amanbirem obsahuje jemné techniky práce s energií, zvukem, tělem a myslí, vede k většímu zklidnění a zjemnění tak, abychom byli schopni vnímat sami sebe na hlubších úrovních, byli více propojení se svým středem a moudrostí, která je uvnitř nás. Pomáhá pročistit a harmonizovat naše fyzické tělo a mysl a otevřít tak prostor sebeléčení, nových vhledů a možností.

__Kundaliní jóga a Jóga holistické rezonance / Kundalini yoga and Yoga of holistic resonance
__
Dech. Meditace. Léčivé zvukové vibrace / Breath. Meditation. Sound Healing.            __Posvátný prostor srdce / Sacred Space of the Heart
__
Dvě lekce jógy denně / Two yoga sessions per day
__
Ranní praxe před snídaní / Moorning practice before breakfest
__
Večerní meditace či zvukové harmonizační koupele / Evening meditations or gong bath
__
Procházky v přírodě / Nature walks
__
Lahodná vegetariánská strava  / Harmonizing vegetarian meals
__
Pročištění, znovuzrození a přeladění našich fyzických i mentálních těl do vibrací míru a stability, a probuzení vnitřní síly / Purification, rebirth and retuning of our physical and mental bodies into vibrations of peace and stability, awaikening of inner power

 

Tento pobyt se koná během astrologicky nejvýznamnějšího období roku 2024, kdy nám kosmické nastavení nabízí jedinečnou příležitost sladit své bytí s vesmírnými rytmy a objevit transformační magii, která se skrývá v tzv. růžovém úplňku, který bude ve znamení Štíra (23.4.), v konjunkci Jupitera s Uranem a konjunkci Marsu s Neptunem.  **Více níže. Využijte spolu s námi kosmickou energii transformace, která nás bude obklopovat, a která posílí hluboké zážitky Kundaliní jógy, meditace a gongové rezonance během našeho pobytu v přírodě. /  This retreat is held during an astrological significant period, offers a unique opportunity to align your being with the cosmic rhythms and discover the transformative magic thatl lies within. Join us for a retreat nestled in the serene embrace of the Krkonoše Mountains. Our theme is „Serenity and Stability on the Mountain,“ where we’ll navigate the strong transformative energies of the Pink Full Moon in Scorpio (April 24), the Jupiter-Uranus conjunction, and the Mars-Neptune conjunction. ***More info bellow.
Tap into the cosmic transformative energy that surrounds you, enhancing the profound experiences of Kundalini Yoga, meditation, and gong resonance.

 

DATUM/ Date

Začínáme večer ve středu 24.4. večeří v 18 hodin a končíme v neděli 28.4.  Přesné časy upřesníme.  —– We will start on Wednesday  April 24th with dinner at 6:00 PM and will close with the lunch on Sunday April 28th.

UBYTOVÁNÍ/ Venue

Kurz bude probíhat v krásném místě na samotě na polské straně Krkonoš, půl hodiny od Harrachova či Liberce, v jednoduše vybaveném jógovém centru ašrámového typu s pěknými dvou a třílůžkovými pokoji s koupelnou a krásnou prostornou místností na jógu. Vegetariánské jídlo 3 x denně je zahrnuto v ceně ubytování. Nemusíte mít obavy vyrazit na pobyt i sami, bude vás více, a vždy je milé poznat nové podobně naladěné lidi.  We will stay in beautiful countryside spiritual center not far from Harrachov, 2,5 hours drive from Prague or 25 minutes from Harrachov or Liberec,  in 2 – 3 beds rooms with the bathroom.  


PROGRAM/ Yoga programm

Program je intenzivní, počítejte dopolední a odpolední lekcí, večerní meditací či gongovou zvukovou koupelí, a pokud si nebudete chtít přispat, můžete se připojit i na ranní praxe před snídaní. Po obědě bude pauza na procházky v přírodě, navázání nových přátelství nejen s ostatními jogíny, ale i pasoucími se kozami, ovcemi či koňmi, a širokým obzorem nebo hlubokými lesy. (Změna programu vyhrazena.)– The yoga program is intensive, morning and afternoon session every day, evening meditation or gong sound baths, and if you want greet the Sun, you can join for the morning practice either.


CENA/ Price


__Plná cena 13.000 Kč 
při platbě nevratného rezervačního poplatku ve výši 7.500 Kč a zaslání vyplněné registrace do 22.4 2024 / Price 530 euros if Reservation Fee 300 euros is paid by 15 April, 2024.

__Snížená cena 12.000 Kč při platbě nevratného rezervačního poplatku ve výši 6.500 Kč a zaslání vyplněné registrace do 15.3. 2024 /  Early bird price 490 euros if Reservation Fee 300 euros is paid by 15 March, 2024.

__Early bird cena 11.000  Kč při platbě nevratného rezervačního poplatku ve výši 5.500 Kč  a zaslání vyplněné registrace do 31.1. 2024 / Early bird price 470 euro if Reservation Fee 300 euros is paid by 15 March, 2024.

Zbývající část zaplatíte v hotovosti po příjezdu na místě. Cena obsahuje jógový program, plnou vegetariánskou penzi a ubytování.The Reservation Fee is nonrefundable. The second part of the price will be paid in cash at the arrival.


DOPRAVA/ Transport

Prosím sdělte nám, jak na pobyt pojedete a zda máte místo v autě. Rádi bychom vás všechny poskládali do aut. V dostatečném předstihu před cestou dostanete dispozice na cestu.Cesta trvá 2,5-3h autem z Prahy, 25 minut z Harrachova. — We will try to accommodate all of you to the cars, so let us know, if you have space in your car or if you need a lift.


REZERVACE/ Reservations and more info

Pro rezervaci a dotazy prosím piště Ireně na e-mail: kundaliniprague@gmail.com

For reservations and more info please write to Irena: kundaliniprague@gmail.com

T: +420 777 015 700

Prosím před rezervací si přečtěte  Všeobecné obchodní podmínky

Lekce budou vedeny v češtině nebo angličtině (s českým překladem). / Lessons will be held in English and Czech (with the English translation if needed).

LEKTOŘI/ TEACHERS
AMANBIR SINGH  působí v New Yorku jako učitel kundalini jógy, starověké linie jógy. Jeho semináře jsou známé dynamickým a praktickým přístupem a spojením jeho vřelosti, smyslem pro humor, a léty zkušeností. Amanbir pracuje též jako léčitel vzdělaný v mnoha oblastech. Studoval akupunkturu, východní medicínu, astrologii, bylinnou terapii, numerologii, a NADA terapii pro drogově závislé. Nyní učí v rámci mnoha mezinárodních seminářů v oblasti terapeutické jógy a tradiční orientální medicíny. — AMANBIR SINGH
is based in New York City and offers a dynamic and applicable approach to the ancient lineage of Kundalni Yoga. In each class Amanbir is known for bringing his warmth, sense of humor, and vast years of experience. Amanbir draws his influence from his years of working as a healer and his extensive training in the modalities of acupuncture, eastern medicine, astrology, herbal therapy, numerology, and NADA drug addiction therapy. Amanbir currently teaches his in-depth understanding of western physiology/eastern anatomy & numerology in various yoga and therapy trainings. He holds a Master of Science in Traditional Oriental Medicine and a Bachelor of Science in Engineering.


IRENA SHANTI studuje a praktikuje jógu více jak pětadvacet let, je certifikovanou lektorkou kundalini jógy a meditací, jógových terapií, ajurvédy a holistické práce s tělem, sound healingu,
 také jógy smíchu, Gong Master. Své znalosti prohlubuje studiem energetického léčení a studiem různých druhů léčby zvukovými vibracemi. K učení přistupuje s pokorou a radostí sdílet tuto technologii, která může být velkou oporou na naší cestě a napomoci žít život naplno. Vedle jógy se věnuje projektům v oblasti výtvarného umění, fotografie a designu. Žije v Praze. — IRENA SHANTI  has been studying and practicing yoga for over twenty five years. She is certified yoga teacher in Kundalini Yoga and Meditations, Yoga Theraphes, Sound Healing, and Laughter Yoga. She deepens her knowledge further by studying Kundalini Medicine &Therapy, Energetic healing, Ayurveda and Sound healing. Shanti’s classes are uplifting, challenging, and healing at a deep level.  Besides yoga, she is involved in art & photography.  She is based in Prague, Czech Republic.

TĚŠÍME SE NA VÁS!  LOOKING FORWARD TO SEE YOU THERE! 

 

***ASTROLOGICKÉ KONSTELACE v dubnu 2024/ ***Astrology in April 2024

Uprostřed tohoto kosmického tance se budeme soustředit na vytvoření a kultivaci vnitřní síly a stability. Růžový úplněk ve Štíru, který dosahuje svého vrcholu 23. dubna 2024, nás zve, abychom se zbavili starého a přijali silnější verzi sebe sama. Praxe meditací, jógy a terapeutických technik pečlivě sestavených tak, aby vás jemně vedly hlubokou transformací a podpořily naši mentální stabilitu a emoční rovnováhu.
Prosperita a otevření nových dveří: Konjunkce Jupiteru s Uranem
Silná konjunkce Jupiteru a Uranu 20. dubna 2024 otevírá dveře k novým vhledům. Když se vydáváme na tuto vesmírnou cestu, naše útočiště se stává prostorem pro využití těchto příležitostí při zachování jádra stability. Expanzivní energie Jupitera se setkává s osvobozující silou Uranu a vyzývá ke kolektivní a osobní evoluci. Naše praxe se bude soustředit na hlubší uzemnění a vytvoření stabilního základu k prozkoumání transformačních možností přítomných během této významné astrologické události.
Udržování rovnováhy: Finále konjunkce Mars-Neptun
Pobyt končí uprostřed energií konjunkce Marse s Neptunem, která podporuje hlubokou introspekci a duchovní růst. Naše terapeutické praktiky a postřehy, propojené s jógou a meditací, fungují jako vůdčí světlo, udržující vaši rovnováhu při integraci zážitků z ústraní do vašeho každodenního života.
Využijte spolu s námi kosmickou energii, která nás obklopuje, a která posílí hluboké zážitky Kundaliní jógy, meditace a gongové rezonance během našeho pobytu v přírodě. /

ENGLISH — This retreat is held during an astrological significant period, offers a unique opportunity to align your being with the cosmic rhythms and discover the transformative magic thatl lies within. Join us from April 24th to April 28th 2024 for a retreat nestled in the serene embrace of the Krkonoše Mountains. Our theme is „Serenity and Stability on the Mountain,“ where we’ll navigate the strong transformative energies of the Pink Full Moon in Scorpio, the Jupiter and Uranus conjunction, and the Mars-Neptune conjunction.
Amidst the cosmic dance, our retreat becomes a sanctuary for cultivating inner power and stability. The Pink Moon in Scorpio, reaching its peak on April 23rd, invites us to shed the old and embrace a more empowered version of ourselves. Our practices of meditation, yoga, and therapeutic insights are carefully crafted to guide you through this deep transformative journey, fostering mental stability and emotional balance.
Prosperity and opening of New Doors: Jupiter and Uranus Conjunction
The powerful conjunction of Jupiter and Uranus on April 20th are opens doors to new frontiers. As we embark on this cosmic journey, our retreat becomes a space to harness these opportunities while maintaining a core of stability. Jupiter’s expansive energy meets Uranus‘ liberating force, inviting collective and personal evolution. Our shared practices aim to ground you, providing a stable foundation to explore the transformative possibilities presented during this significant celestial event.
Maintaining Equilibrium: Mars-Neptune Conjunction Finale
The retreat concludes amidst the energies of the Mars-Neptune conjunction, supporting deep introspection and spiritual growth. Our therapeutic practices and insights, interwoven with yoga and meditation, act as a guiding light, maintaining your equilibrium as you integrate the retreat experiences into your daily life.
Tap into the cosmic energy that surrounds you, enhancing the profound experiences of Kundalini Yoga, meditation, and gong resonance.

 

Více fotografií z minulých let/ More photographs from past events