Seminář s Amanbirem Odstřihnutí vláken z minulých vztahů

KundaliniPrague.cz a YogaMe.cz si vás dovolují pozvat na další seminář v rámci Akademie vnitřního vědomí

Odstřihnutí vlákem z minulých vztahů

YogaMe, Národní 21, Praha 1, Neděle 10.12.2017 11-14h Cena 1.100 Kč

Pro ty, kteří jsou na duchovní cestě, je naléhavá nutnost pročišťování, aby mohli jít kupředu a růst. V tomto aktu osvobození prostřednictvím naší disciplíny přichází poznání, že můžeme v sobě nést vazby, které si v sobě neseme z minulosti. Těžké vztahy a naše vazby na ně mohou ovlivnit naše činy a způsob, jakým vnímáme sami sebe. Mohou ovlivňovat dynamiku toho, jaké vztahy vstupují do našich životů. Na tomto semináři se budeme snažit přerušit energetická vlákna, která nás zbytečně spoutávají. Odstraňování připoutaností, které v sobě neseme, nezdravých vzorců a vztahů. Budeme pracovat s kundalini jógou a meditací, abychom se osvobodili. Osvobodili své srdce a mysl..

Joe Amanbir Young  působí v New Yorku jako učitel kundalini jógy, starověké linie jógy.  Jeho semináře jsou známé dynamickým a praktickým přístupem a spojením jeho  vřelosti, smyslem pro humor, a léty zkušeností. Amanbir pracuje též jako léčitel vzdělaný v mnoha oblastech. Studoval akupunkturu, východní medicínu, astrologii, bylinnou terapii, numerologii, a NADA terapii pro drogově závislé. Nyní  učí v rámci mnoha mezinárodních seminářů  v oblasti terapeutické jógy a tradiční orientální medicíny.

 REZERVACE ZDE

www.yogame.cz nebo kundaliniprague@gmail.com

Seminář bude v angličtině s tlumočením do českého jazyka

Workshop with Amanbir

Topic: Cutting the Cord

Dec 10, 2017. 11AM-2PM. Price 1.100CZK

For those on a spiritual path, the urgency to expand and grow so that we can be of greater service is an imperative. In this act of freedom through our discipline, comes the awareness of the ties that we can carry from the past. Difficult relationships and our links to them can influence our actions. The way we perceive ourselves. And influence the dynamics of what relationships continue to enter our lives. In this workshop we will work to cut the energetic cords that bind us unnecessarily. Severing the attachments we carry to unhealthy patterns and relationships. We will work with Kundalini Yoga and Meditation to liberate ourselves. Liberate the heart and mind.